Mục đích của chứng nhận?

Chứng nhận được thiết kế phù hợp với các sản phẩm bán cho thị trường trong nước. Mô hình giám sát chứng nhận sát với thực tế có sự tham gia trực tiếp của nhà sản xuất, cán bộ địa phương, người tiêu dung nên có chi phí hợp lý và mức độ đảm bảo đáng tin cậy cao.

Ai có thể lấy chứng nhận này?

Nông dân, nhóm sản xuất nhỏ, trang trại độc lập có khả năng kết nối trực tiếp hoặc gần với thị trường tiêu thụ.

Các yếu tố cần thiết

Có sự tham gia chặt chẽ giữa người sản xuất, thương nhân, chính quyền địa phương và người tiêu dùng

Bảo vệ môi trường, tài nguyên đất và đa dạng sinh thái

Tồn trọng tự nhiên và điều kiện sống của động vật

Không có dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng có nguồn gốc hóa học,

Không GMO

Minh bạch trong việc dán nhãn.

Tại sao chọn MekongCert

MekongCert cung cấp dịch vụ chứng nhận hữu cơ chuyên nghiệp với chi phí tốt nhất do kết hợp các tiêu chuẩn được nhận diện tốt nhất trên thị trường trong nước và quốc tế.

  • Thành viên Liên minh tổ chức Chứng nhận Châu Á (CertAll)
  • Thành viên chính thức cùa Hiệp Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ Việt Aam (VOAA)

Các tiêu chuẩn đánh giá: PGS Việt Nam, TCVN 11041; EU 8342007; USDA; COR Canada.

Contact us