Mục đích của chứng nhận?

Chứng nhận theo tiêu chuẩn 834/2007 nhằm đáp ứng nhu cầu bắt buộc về dán nhãn tại thị trường các nước thuộc Liên minh Châu Âu.

Ai có thể lấy chứng nhận này?

Nhà sản xuất và xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Châu Âu

Nhà sản xuất và bán hàng tại Việt Nam muốn nâng cao uy tín và khẳng định chất lượng sản phẩm.

Các yếu tố cần thiết

Bảo vệ môi trường, tài nguyên đất và đa dạng sinh thái

Tồn trọng tự nhiên và điều kiện sống của động vật

Không có dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng có nguồn gốc hóa học,

Không GMO

Minh bạch trong việc dán nhãn.

Tại sao chọn MekongCert

MekongCert cung cấp dịch vụ chứng nhận hữu cơ chuyên nghiệp với chi phí tốt nhất do kết hợp các tiêu chuẩn được nhận diện tốt nhất trên thị trường trong nước và quốc tế.

  • Thành viên Liên minh tổ chức Chứng nhận Châu Á (CertAll)
  • Thành viên chính thức cùa Hiệp Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ Việt Aam (VOAA)

Các tiêu chuẩn đánh giá: PGS Việt Nam, TCVN 11041; EU 8342007; USDA; COR Canada.

Contact us