BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ CÔNG BỐ QUY TẮC ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN GIA SÚC VÀ GIA CẦM HỮU CƠ

BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ CÔNG BỐ QUY TẮC ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN GIA SÚC VÀ GIA CẦM HỮU CƠ

Ngày 05/08/2022, Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ (USDA) đã công bố Quy tắc đề xuất về Tiêu chuẩn gia súc và gia cầm hữu cơ (OLPS) bao gồm các yêu cầu về điều kiện sống, chăm sóc, vận chuyển và giết mổ gia cầm và gia súc hữu cơ. Các góp ý công khai cho những quy tắc này sẽ được mở đến ngày 11 tháng 10 năm 2022.  

Quy tắc mới được đề xuất này sẽ thay đổi các quy định hữu cơ của USDA để thúc đẩy một thị trường công bằng và cạnh tranh hơn cho các nhà sản xuất chăn nuôi hữu cơ, bằng cách đảm bảo rằng các sản phẩm chăn nuôi được chứng nhận của USDA được sản xuất theo cùng một tiêu chuẩn nhất quán.

“Việc xây dựng quy tắc này là một cơ hội để đảm bảo kỳ vọng của người tiêu dùng phù hợp với các tiêu chuẩn hữu cơ được thực thi, xây dựng lòng tin trên toàn bộ chuỗi cung ứng và san bằng sân chơi cho các nhà sản xuất”, Bộ trưởng phụ trách các chương trình tiếp thị và quản lý, Jenny Lester Moffitt cho biết. “Với quy tắc đề xuất này, USDA đang tìm cách thiết lập và làm rõ các tiêu chuẩn rõ ràng cho chăn nuôi gia súc và gia cầm hữu cơ.”

tiêu chuẩn hữu cơ gia súc và gia cầm Hoa Kỳ

Ảnh: Rowan, unsplash

Thông tin thêm về quy tắc Tiêu chuẩn Chăn nuôi và Gia cầm Hữu cơ được đề xuất và cách đưa ra nhận xét có sẵn trên tại đây.  

Hai hành động quan trọng mà quy tắc này thực hiện là:

  1. Mô tả các tiêu chuẩn về điều kiện sống, chăm sóc sức khỏe, vận chuyển và thực hành giết mổ nhằm hỗ trợ quyền lợi động vật đối với động vật có vú.
  2. Thiết lập các yêu cầu về không gian nuôi gia cầm trong nhà và ngoài trời và các giới hạn về mật độ nuôi, đồng thời làm rõ rằng các mái hiên kín sẽ không được coi là không gian ngoài trời đối với yêu cầu này.

https://www.ams.usda.gov/press-release/usda-publishes-organic-livestock-and-poultry-standards-proposed-rule

https://ofrf.org/news/the-usda-unveils-the-organic-livestock-and-poultry-standards-proposed-rule/