BioTrace – Truy xuất nguồn gốc với công nghệ Blockchain

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm là vô cùng quan trọng. Dịch vụ BioTrace của chúng tôi cung cấp hệ thống truy xuất và công khai minh bạch nguồn gốc sản phẩm, giúp bạn nắm được quá trình hình thành sản phẩm trong tất cả các khâu, từ sản xuất, đóng gói đến phân phối tới tay người tiêu dùng.

Một trong những mã QR truy xuất nguồn gốc tạo ra từ hệ thống của chúng tôi.

Quý khách có thể quét dùng bất cứ ứng dụng hỗ trợ QR nào, ví dụ như Zalo, hoặc ứng dụng QR của chúng tôi: CODAS QR:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abn.codasqr