BEING ORGANIC in EU: THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG HỮU CƠ Ở Ý VÀ ĐỨC

BEING ORGANIC IN EU: THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG HỮU CƠ Ở Ý VÀ ĐỨC

“BEING ORGANIC in EU – Chọn lá hữu cơ Châu Âu cho một thế giới tốt đẹp hơn” là chiến dịch quảng bá do FederBio phối hợp với Naturland và các công ty khác đề xuất, đồng thời được Liên minh Châu Âu đồng tài trợ theo Quy định số 1144/2014 của EU. Bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái và kết thúc vào tháng 3 năm 2025, dự án dự kiến một tập hợp các hành động rõ ràng nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và nhà điều hành thương mại về các phương pháp/tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ của EU và logo hữu cơ của EU. Đặc biệt, dự án dự định tăng cường và củng cố sự cân nhắc của người tiêu dùng đối với canh tác hữu cơ châu Âu và chất lượng của nó, nâng cao nhận thức và công nhận phương pháp canh tác hữu cơ của EU tại hai thị trường nội địa: Đức và Ý. 

 

Gia tăng giá trị nhận định của các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Châu Âu

Các quốc gia mục tiêu chiếm khoảng 32% tổng dân số EU và họ cho thấy sự gia tăng đáng kể kiến thức về các phương pháp và logo sản xuất hữu cơ của EU (Trung bình các quốc gia năm 2020: 55%) và về thị phần hữu cơ trên tổng thị trường (Trung bình các quốc gia năm 2019: 7,9%). Các quốc gia mục tiêu gần đây đã nhấn mạnh xu hướng tăng trưởng đáng kể liên quan đến tổng lượng tiêu thụ các sản phẩm được dán nhãn hữu cơ của EU, nổi tiếng không chỉ về chất lượng mà còn vì luôn xem xét các phương pháp sản xuất bền vững và đổi mới cũng như tôn trọng các đặc điểm tiêu biểu của sản phẩm. Dự án nhằm củng cố hoạt động này. 

Đức và Ý đại diện cho một thách thức về nhu cầu sản phẩm thực phẩm hữu cơ: mục tiêu là tiếp xúc gần gũi với người tiêu dùng để tăng giá trị nhận định về các phương pháp/tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ của EU với logo hữu cơ của EU, đồng thời đảm bảo hình ảnh xuất sắc của Châu Âu và truyền thống, làm nổi bật những nét đặc trưng của phương pháp sản xuất hữu cơ ở Châu Âu, về mặt an toàn, truy xuất nguồn gốc, tính xác thực, ghi nhãn, thân thiện với môi trường và tính bền vững.

BEING ORGANIC

Ảnh: bioecoactual

Truyền thông về tác động tích cực của sản phẩm hữu cơ

Dự án giải quyết một mục tiêu rất thách thức, đó là tập hợp hai quốc gia có các đặc điểm và sự phát triển thị trường hữu cơ khác nhau dưới một hành động xúc tiến chung. Đó là phổ biến rộng rãi thông tin liên quan đến các phương pháp/tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Ý và Đức sẽ là một trong những công cụ chính để tăng cường đào tạo và nhận thức của những người đóng vai trò quan trọng ở các quốc gia mục tiêu (chủ yếu là người tiêu dùng, nhà sản xuất, nhà phân phối, phương tiện truyền thông, người mua…) gần nhất với thị trường tiêu dùng. Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm (2022 – 2025). Để thực hiện các hoạt động, dự án sẽ yêu cầu tổng số tiền là 8.902.820 €.

 

Phù hợp với Thỏa thuận xanh 

«BEING ORGANIC in EU» nhằm mục đích đóng góp vào một hệ thống thực phẩm nông nghiệp bền vững để hỗ trợ “Thỏa thuận xanh của Châu Âu” và các chiến lược “Farm to Fork” và “Đa dạng sinh học 2030” nhằm thúc đẩy một loại thực phẩm có đạo đức, lành mạnh, thích ứng với khí hậu và sinh thái và để làm nổi bật các đặc điểm đạo đức của nông nghiệp hữu cơ châu Âu, cả về chất lượng sản phẩm và tính bền vững, từ sản xuất ban đầu đến người tiêu dùng. Vì những lý do này, các sáng kiến của dự án hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu của ‘Thỏa thuận Xanh’ của Châu Âu và các chiến lược của nó, đồng thời có chức năng thực hiện ‘Kế hoạch Hành động của Châu Âu về Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ’. 

 

Theo: https://www.bioecoactual.com/en/2022/11/25/being-organic-in-eu-boosting-organic-consumption-in-italy-and-germany/

Tags: EUorganic, Kết nối hữu cơ, thị trường hữu cơ, thitruonghuuco, tiêu dùng hữu cơ