BẢN TIN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THÁNG 4 NĂM 2023

BẢN TIN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THÁNG 4 NĂM 2023

THỊ TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Thị trường thực phẩm hữu cơ Trung Quốc

 

Năm 2021, Trung Quốc là thị trường lớn thứ tư về thực phẩm hữu cơ với doanh thu 8,5 tỉ Euro và chiếm 8% thị phần thực phẩm hữu cơ toàn cầu.

Naturland và những phát triển ấn tượng năm 2022

 

Năm 2022, Naturland một lần nữa đóng góp cho việc mở rộng nền NNHC ở Đức với gần 22.000 ha đất trồng đã được chuyển đổi sang canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn Naturland.

CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

 

Luật này giúp phát triển các tiêu chuẩn mới cho các sản phẩm hữu cơ, đặt ra các yêu cầu đối với hầu hết doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực hữu cơ, từ sản xuất đến bán hàng.

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

 

Đại diện Hiệp hội NNHC VN và PGS Việt Nam sẽ tham gia Đại hội hữu cơ Châu Á lần thứ 6 và các chương trình bên lề Đại hội từ ngày 01 – 09/06/2023 và có bài trình bày tại đây.

TIÊU CHUẨN, CHỨNG NHẬN NNHC

Quy chuẩn kỹ thuật mới trong sản xuất trồng trọt hữu cơ

 

Ngày 13/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ban hành các QCVN mới về chất lượng đất, nước thay thế các QCVN được viện dẫn tại TCVN 11041-2:2017

ĐÀO TẠO, TIẾN BỘ KHKT NNHC

Hoạt động tập huấn được triển khai thành 5 đợt cho các nông dân ở Hương Khê và Can Lộc, Hà Tĩnh với tổng diện tích đất trồng cây có múi là 44 ha.