BẢN TIN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THÁNG 11 NĂM 2022

BẢN TIN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THÁNG 11 NĂM 2022

Tại Lễ kỷ niệm, 16 cúp vàng, 18 cúp bạc cùng 80 bằng khen được trao tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

 

Link ảnh chương trình

THỊ TRƯỜNG NNHC

CHÍNH SÁCH NNHC

HỘI VIÊN HIỆP HỘI

PHÁT TRIỂN NNHC

TIÊU CHUẨN, CHỨNG NHẬN NNHC

ĐÀO TẠO, TIẾN BỘ KHKT NNHC