1. DỰ THẢO TIÊU CHUẨN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THEO TIÊU CHUẨN TCVN 11041 CHO CÁC SẢN PHẨM ĐẶC THÙ

  Trong năm 2022, Ban kỹ thuật TCVN được giao xây dựng 05 TCVN về một số sản phẩm hữu cơ có tiềm năng cao, bao gồm mật ong, rong biển, nấm, rau mầm…, nhằm bổ khuyết cho các TCVN về trồng trọt hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ; đồng thời bổ sung một số yêu cầu đối với loại hình trồng trọt hữu cơ đặc thù là canh tác trong nhà màng, nhà kính và sử dụng thùng chuyên dụng.

 2. BẢN TIN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THÁNG 07 NĂM 2022

  BẢN TIN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THÁNG 07 NĂM 2022 BIOFACH ĐỨC 2022       Việt Nam là quốc …

 3. THE AUSTRALIA ORGANIC SCHOOL PROGRAM – CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỮU CƠ TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC CỦA ÚC

  THE AUSTRALIA ORGANIC SCHOOL PROGRAM – CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỮU CƠ TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC CỦA ÚC     …

 4. CÁC TỔ CHỨC HỮU CƠ CỦA ÚC TÁN THÀNH VIỆC CÓ MỘT TIÊU CHUẨN HỮU CƠ NỘI ĐỊA

  CÁC TỔ CHỨC HỮU CƠ CỦA ÚC TÁN THÀNH VIỆC CÓ MỘT TIÊU CHUẨN HỮU CƠ NỘI ĐỊA     …

 5. ZURICH YÊU CẦU ÍT NHẤT 50% THỰC PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BỆNH VIỆN, TRƯỜNG HỌC VÀ NHÀ ĂN LÀ THỰC PHẨM HỮU CƠ

  Zurich yêu cầu sử dụng thực phẩm hữu cơ cho bệnh viện, trường học và nhà ăn tập thể   …

4 NGUYÊN TẮC CỦA NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

CÂU CHUYỆN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

HỘI VIÊN HIỆP HỘI NNHC VIỆT NAM

SỨ MỆNH CỦA HIỆP HỘI NNHC VIỆT NAM