I.THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION (*)

TÊN TỔ CHỨC / CÁ NHÂN Name of Applicant Tên Tiếng Việt / in Vietnamese:
Tên Tiếng Anh / in English:
Trụ sở/ Head Office
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC Organisation’s Representative Họ và tên / Full Name: Ông/Bà
Chức vụ / Position:
Tel: Fax: Email:
HÌNH THỨC SỞ HỮU Type of Business Quốc doanh / State Owned Tư nhân / Private
Cổ phần / Joint Stock Liên doanh / Joint Venture
Hợp danh / Partnership Trách nhiệm HH / Limited
Nước ngoài / Foreign HTX / Cooperatives
Tổ nhóm / Group Thành phần khác / Other

II. DỊCH VỤ CỦA CODAS (SERVICES OF CODAS)

1. DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HỮU CƠ
TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬNStandard of Certification Hữu Cơ Châu Âu (EU)
Hữu cơ CANADA / MỸ (USDA/COR)
Hữu cơ khác/ Others :
MÔ HÌNH / Model

Trang trại độc lập/ single farm:

Hộ nông dân/ farmer households:

(Hộ nông dân/ farmer households: )

PHẠM VI CHỨNG NHẬN Scope of Certification Rau quả / Fruit & Vegetable Cây lương thực / Combinable Crops
Chè / Tea Dược liệu / Medecine materials
Cà phê / Coffee Khác / Other:
SẢN PHẨM Tên sản phẩm / Name of products Diện tích trồng / Area (hecta) Sản lượng dự tính /Annual Prodution (tấn/năm) Tháng bắt đầu trồng / Time of starting Tháng bắt đầu thu hoạch / Time of harvest Ghi chúNotes
Tiếng Việt English
SẢN PHẨM

THÔNG TIN KHÁC/ Other Information:

1.Vị trí vùng nguyên liệu/ Location of material area:

Khu vực chế biến, nhà máy/ processing area, factory:

2.Vùng đệm ( Vùng giáp ranh vùng nguyên liệu chứng nhận/ adjacent to the certified raw material area):

3.Vùng đệm ( Vùng giáp ranh vùng nguyên liệu chứng nhận/ adjacent to the certified raw material area): Có/ Yes ( chuyển tiếp 5) Không/No

4.Loại hóa chất, thuốc BVTV/ Type of treatment chemicals, Plant Protection products .

5.Lần gần nhất sử dụng hóa chất và thuốc BVTV/ Last used treatment chemicals, Plant Protection products:

6.Nguồn nước sử dụng cho cây trồng và sản xuất/ Water used for crops, production:

2. DỊCH VỤ KHÁC:

- Dịch vụ nông nghiệp ( Ví dụ: Hỗ trợ tư vấn phân bón, thuốc sinh học và giống):

- Dịch vụ hỗ trợ đưa sản phẩm đến người tiêu dùng ( Ví dụ : Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia triển lãm tại hội chợ hữu cơ trong nước và quốc tế, giới thiệu khách hàng):

CHÚNG TÔI XIN CAM ĐOAN CÁC THÔNG TIN TRONG ĐĂNG KÝ LÀ ĐÚNG/ We certify that the statements made by us in this form are true and correct to the best of our knowledge.