HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM (VOAA)
– Địa chỉ: Tầng 11 – Cung Tri Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết , Quận Cầu Giấy, Hà Nội
– Điện thoại: 0243.227.2806
– Email: hiephoihuucovn@gmail.com
– Website: hiephoihuuco.com.vn

VIETNAM ORGANIC AGRICULTURE ASSOCIATION
– Address: 11th Floor – No 1 Ton That Thuyet, Cau Giay District, Ha Noi
– Tell: 0243.227.2806
– Email: hiephoihuucovn@gmail.com
– Website: hiephoihuuco.com.vn

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ (CODAS)
– Địa chỉ : N02 – T1 khu ngoại giao đoàn – Phường Xuân Tảo – Quận Bắc Từ Liêm –
Hà Nội
– Số điện thoại: 0243.846.5142
– Email: codasvn@gmail.com
– Website: codas.vn

Center for Organic Agriculture Development and Support
– Address: N02 – T1 Taseco Group – Xuan Tao Ward- Bac Tu Liem District – Ha Noi
– Tel: 0243.846.5142
– Email: codasvn@gmail.com
– Website: codas.vn

    Full name*