Mục đích của chứng nhận?

Tiêu chuẩn Naturland được xây dựng từ trước khi có tiêu chuẩn hữu cơ tại Đức và Châu Âu. Chứng nhận này có mức nhận biết rất cao tại thị trường Đức cho phép nhà sản xuất tiếp cận thị trường này với hình ảnh chất lượng cao và lâu đời do đó phù hợp với các nhà xuất khẩu có sản phẩm bán vào thị trường Đức nói riêng và châu Âu nói chung.

Có chứng chỉ Naturland cũng có tác dụng nâng cao giá trị nhận biết khi các nhà xuất khẩu đã có chứng nhận theo tiêu chuẩn nước sở tại.

Ai có thể lấy chứng nhận này?

Nhà xuất khẩu vào thị trường Đức và Châu Âu

Nhà sản xuất, phân phối tại thị trường khác muốn nâng cao uy tín, khẳng định chất lượng.

Các yếu tố cần thiết

  • Bảo vệ môi trường, tài nguyên đất và đa dạng sinh thái

    Tồn trọng tự nhiên và điều kiện sống của động vật

    Không có dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng có nguồn gốc hóa học,

    Không GMO

    Minh bạch trong việc dán nhãn.

Which inputs are suitable for organic farming?

A directory of products compliant or suitable for organic farming is available on our website www.intrants.bio

Are you an input supplier for Organic Agriculture? Let our experts validate their compliance and increase your visibility

Contact ours

Why choose Ecocert?

With nearly 30 years of experience for audit and certification of organic products in France and in more than 130 countries, Ecocert is the world’s leading specialist in the certification of sustainable practices.

List of Ecocert certified organic products

List of companies engaged with Ecocert for their organic certification