VTV4 nói gì về Nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

Tháng 3/2016 VTV4 đã phát sóng một chương trình nói về tình hình sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.

Chương trình đã nói lên rất nhiều vấn đề khó khăn mà người tiêu dùng đang gặp phải khi lựa chọn thực phẩm sạch cho gia đình, câu hỏi đặt ra đâu là sản phẩm hữu cơ?
Các phóng viên VTV4 đã liên hệ từ người sản xuất đến nhà phân phối ...  và các cơ quan chức năng cũng như các liên quan để giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm hữu cơ.
Link dưới đây là chương trình VTV4 đã phát sóng (Vì vấn đề quản trị mạng, nếu quý vị gặp vấn đề khi load trang lần đầu thất bại xin  vui lòng bấm lại lần 2 vào link dưới đây).

http://vtv4.vn/videodetail/24973Người đưa tin: Đặng Hường