Thông báo

Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam thông báo

Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động phi lợi nhuận, với mục tiêu hỗ trợ phát triển nền nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp, HTX sản xuất hữu cơ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên Hiệp hội. Các Hội viên Hiệp hội gồm nông dân, doanh nghiệp sản xuất - tiêu thụ - chế biến, nhà khoa học, ...
Thời gian gần đây, thị trường hữu cơ phát triển theo phong trào nhưng lại vượt ra khỏi sự quản lý của các cơ quan nhà nước, điều này cũng khiến các hoạt động giao dịch về thực phẩm hữu cơ diễn ra sôi động... Trong thời gian này văn phòng Hiệp hội có nhận được các phản hồi từ Hội viên về việc có một số cá nhân, tổ chức có các hành vi ảnh hưởng đến Uy tín của Hiệp hội, dễ gây hiểu lầm cho Hội viên, người tiêu dùng và các bên liên quan, Trước tình hình thực tế đó Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam xin thông báo đển các Hội viên hiệp hội cũng như nhà sản xuất, người tiêu dùng nên thận trọng trong các giao dịch nhất là trên mạng xã hội, Văn phòng Hiệp hội nhận được phản hồi một số trường Hợp sau:

1. Bà Đào Thúy Ngà (tài khoản facebook là Vĩnh Bách Nguyên)
Bà Ngà đã từng là nhân viên tại Tạp Chí hữu cơ Việt Nam từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017. Trong thời gian làm việc tại Tạp chí bà Ngà được Lãnh đạo Tạp chí phân công tham gia Ban tổ chức sự kiện Diễn đàn “NNHC – Cơ hội, thách thức và giải pháp” tháng 5/2016. Từ tháng 1/2017 bà Ngà không còn làm việc tại Tạp Chí hữu cơ Việt Nam hay bất kỳ đơn vị nào thuộc Hiệp hội.

2. Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam không có bất kỳ trang facebook riêng của Hiệp hội nào, tất cả các trang facebook mang tên Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đều là mạo danh.

3. Hiệp hội hoạt động phi lợi nhuận, hiện nay Hiệp hội không có công ty trực thuộc và không có sản phẩm nào bán ra thị trường. Chúng tôi khẳng định bất cứ doanh nghiệp nào phân phối sản phẩm ra thị trường có gắn logo của Hiệp hội là sai luật và hành vi đó cần phải dừng ngay.

Văn phòng Hiệp hội thông báo đến các Hội viên, người tiêu dùng các thông tin trên để thận trọng trong giao dịch với các cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội cũng như thận trọng trong lựa chọn các đối tượng, sản phẩm giao dịch.

Hiện nay Hiệp hội thông qua trang web chính thức: hiephoihuuco.com.vn và email: hiephoihuucovn@gmail.com để liên hệ với Hội viên và các bên liên quan.

Website này sẽ sớm được chỉnh sửa và hoàn thiện để cung cấp cho các Hội viên nhiều thông tin hữu ích hơn.

                                                                                                                                                    Văn phòng Hiệp hội