Mẫu đơn xin gia Nhập Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Mẫu đơn xin gia nhập Hội viên Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và các Quy định kèm theo

Kính gửi Các cá nhân, tổ chức quan tâm đến Nông nghiệp hữu cơ,

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam thành lập theo Quyết định số 1820/QĐ-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nội vụ, Từ khi thành lập số Hội viên của Hiệp hội là 300 Hội viên bao gồm nhà khoa học, cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài. Đến nay hội viên đã càng ngày càng phát triển, mở rộng qua từng năm. Nếu nhận thấy phương hướng, mục tiêu của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng, chuyên môn của mình. Các cá nhân, đơn vị quan tâm có thể tìm thấy mẫu đơn xin gia nhập Hội viên Hiệp hội và các quy định đóng Hội phí và liên quan (đính kèm dưới đây),  

Đơn xin gia nhập Hiệp hội
http://hiephoihuuco.com.vn/uploads/files/đơn xin gia nhập HH.doc

Quyết định thu hội phí
http://hiephoihuuco.com.vn/uploads/files/QD thu Hoi phi.docHướng dẫn đóng hội phí
http://hiephoihuuco.com.vn/uploads/files/Huong dan thu hoi phi.doc

Xin cảm ơn!